Möte: Strategi- och planeringsdag

Information: Vi planerar in alla aktiviteter för 2020 Dessutom en strategidel med tema ” Hur blir vi fler och hur organiserar vi oss”.
Datum: 2019-12-08
Tid: 10:00:00 till 15:00:00
Plats: Bäckstugan
Ansvarig: Mats Johansson
Länk: Läs mer här
Skriv ut sidan