Några korta ord från vår ordförande Johan Johander

  • 23 jul 2023

O-ringen

Idag drog världens största orienteringstävling igång i Åre, och SNO är representerat i flertalet klasser från yngsta ungdomsklass till H90. Förhoppningen är att vi får uppleva härliga tävlingar, skönt pepp och umgänge med klubbkompisar och åtminstone några soliga dagar. 

Miljöarbete

Styrelsen fortsätter det hållbarhetsarbete som är påbörjat, bl a genom att installera solceller i Tveta enligt tidigare beslut. Bygglov finns på plats och installation sker under augusti. Tack vare Hasse Kulas driftighet har vi fått ett bättre pris på solcellerna och installationen vilket gör att vi förhoppningsvis kan rymma vissa andra energibesparingsåtgärder inom beslutad budget. Vi försöker även växla upp miljöarbetet genom att undersöka andra områden där vi kan minska vår påverkan.

Några slutord

På miljöspåret: Nu när vi är ute och rör oss i skog och mark kan vi försöka vara föredömen och göra skillnad i det lilla. Ser vi skräp i naturen - när vi tränar i Tveta eller på andra platser - kan vi ta upp och slänga. Särskilt plast bryts ner långsamt, kan vara en fara för djur och ser tråkigt ut. Ett tips är att ha en liten påse i fickan som du kan använda som skräppåse, en liten insats som kan göra skillnad om vi är många som hjälps åt. Ingen kan göra allt men alla kan göra något!