Funktionärer till MTB Adventure 2023 sökes

  • 25 sep 2023

Den 15/10 är det dags för oss att arrangera årets upplaga av MTB Adventure. Saknar du funkionärsuppdrag? Kontakta Mats Heldt för att få ett!

Mats Heldt nås enklast på mejl: matsheldt@gmail.com

Funktionärsuppdragen varierar, allt från banvakter till markapersonal behövs!

MTB Adventure brukar locka mellan 3-400 deltagare och är en viktig inkomstkälla för klubben. Mer info om själva loppet finns på loppets hemsida