Orientera och plugga på KTH

Kombinera studier vid KTH med orientering i SNO

Kungliga Tekniska högskolan, KTH, finns inte bara i Stockholm utan även i Södertälje. Och i Södertälje finns ju orienteringsklubben SNO samt närhet till varierad orienteringsterräng. KTH är dessutom tillsammans med Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, ett riksidrottsuniversitet. Här finns alltså goda möjligheter för dig som vill plugga och satsa på orientering.

Du kan läsa mer i denna tvåsidiga folder.

I Södertälje gör KTH i samarbete med Scania och AstraZeneca samt Södertälje kommun en stor satsning. KTH finns i ett nytt och modernt campus med flertalet utbildningar. Civilingenjör, högskoleingenjör, högskoleingenjör och lärare samt tekniskt basår (för dem som gått ett gymnasieprogram som inte ger behörighet till studier vid KTH). Dessutom finns ett masterprogram på engelska för den som redan har tre års tekniska högskolestudier.

Fokus för utbildningarna i Södertälje är hållbar produktion och man har ett nära samarbete med näringslivet. 

Maskinteknik högskoleingenjör 180 hp 
Industriell teknik och produktionsunderhåll, högskoleingenjör 180 hp
Ämneslärarutbildning med inriktning mot teknik, kombinerad med högskoleingenjörs- examen 270 hp, delad mellan Södertälje och Stockholm
Industriell teknik och hållbarhet, civilingenjör 300 hp, delad mellan Södertälje och Stockholm
Tekniskt basår, 60 hp eller 30 hp
Sustainable Production Development, masterprogram 120 hp för den som redan har en kandidatexamen inom teknik. 

Vid Campus Södertälje finns också Södertälje Science park, som är en nationell samverkansmiljö för forskning, innovation och utbildning inom hållbar produktion.

KTH är Sveriges största tekniska universitet för forskning och utbildning med över 13000 helårsstudenter varav 1/3 kvinnor och drygt 5000 anställda varav över 300 professorer. 

KTH är indelat i fem skolor, där ITM (skolan för industriell teknik och management) är en. ITM-skolan finns både på KTH Campus (i Stockholm) och på Campus Södertälje. Varje skola består av flera institutioner och det är institutionen för produktionsutveckling som finns i Södertälje. Verksamheten i Södertälje är därför relativt småskalig och personlig.

En personlig miljö kan du också räkna med att finna i SNO, där vi har en relativt stor satsande grupp orienterare av båda könen, proffsiga träningar, en trivsam klubbstuga och bra och varierande orienteringsterräng på relativt nära avstånd. 

För allmänna frågor kan du vända dig till Håkan Kleijn, hakan.kleijn@gmail.com eller Johan Giberg, johan.giberg@gmail.com

För frågor angående studierna, antagning mm. kan du hitta kontaktpersoner på de länkar ovan där studierna beskrivs.