Långpass

  • söndag 25 februari 2024
  • 10:00
  • Bredd, Elit

Långpasset på söndagen utgår från Mälarbadet. Finns en bana på 10,2 km med goda avkortnings möjligheter samt en 2.1 km lång kurvbilds orienterings bana.