Karta och kompass

Kartan

En orienteringskarta är mycket detaljerad och visar t.ex. på stora stenar, branter och rösen. Färgen markerar vilken typ av terräng det handlar om, t.ex. markeras vanlig skog med vit färg. Dessutom finns detaljerade höjdkurvor. Kartskalan är vanligen 1:10000. Men orienterare i åldern 18-35 år har skalan 1:15000 på långa banor och orienterare över 45 år och öppna banor har kartskalan 1:7500. För sprintorientering används speciella kartor och kartskala 1:4000 eller 1:3000.

Läs mer om kartor på Svenska orienteringsförbundets hemsida.

Kompassen

Kompassen används främst till att passa kartan, dvs att vrida kartan så att norr på kartan motsvarar norr i terrängen. Framåt på kartan motsvarar då framåt i terrängen. Men kompassen används också till att ta ut en kompassriktning. 

Det finns olika typer av kompasser:

 

Tumkompass används av de flesta och sätts som namnet antyder fast på tummen  
Linjalkompass är den klassiska kompassen  
Nybörjarkompassen används bara för att passa kartan och är fullt tillräcklig för att klara de lätta banorna

Bilderna är tagna från Silvas hemsida.

Du kan läsa mer om utrustning på Orienteringsförbundets hemsida.