Träningstävlingar

Klubbarna i Stockholmsdistriktet och Sörmlandsdistriktet turas om att ordna träningstävlingar/träningsorienteringar. Ibland ska man anmäla sig i förväg; kolla i inbjudan.

Vinterserien, Sommarserien och Luffarligan

Vinterserien respektive Sommarserien är träningsorienteringar på söndagsförmiddagar anordnade av klubbar i södra stockholmsregionen. Till de flesta ställen går det bra att åka med SL.

Luffarligan är träningsorienteringar på onsdagsförmiddagar anordnade av klubbar i hela Stockholmsregionen. De flesta som deltar är pensionärer, men yngre orienterare är också välkomna (det brukar alltid vara några yngre som deltar). Till de flesta ställen går det bra att åka med SL. Inbjudningar och resultat från Luffarligan finns ännu normalt inte på Eventor utan bara på Luffarligans hemsida.

Sörmlands OL-veteraner

Sörmlands OL-veteraner ordnar motionsorientering på tisdagsförmiddagar och torsdagsförmiddagar (många av dem ordnas i Västmanland) vår och höst. Yngre orienterare är också välkomna. Kontakta någon av de aktiva veteranerna för samåkning.

Information om dessa arrangemang

hittar du på Eventor, eventor.orientering.se. Du måste dock välja att se närtävlingar (nivå 4) högt upp till höger på sidan. Av inbjudan framgår om du ska föranmäla dig via Eventor eller om du anmäler dig på plats. Det finns ingen klassindelning, utan du väljer fritt vilken bana du vill springa. Vilka banor som finns anges i inbjudan där också banans längd finns angiven. Luffarligan och Sörmlands OL-veteraner har normalt inga banor för nybörjare/ovana orienterare. Ofta är dock den kortaste banan lättare. Man behöver inte vara medlem i någon orienteringsklubb för att delta. 

Eventor

Bilden visar hur du väljer att se Närtävlingar i Eventor.