Orientering

Orientering

"Orientering är den medvetenhet en individ har om sitt förhållande till tid och rum" säger den lite oseriösa källan Wikipedia. Eller (samma källa): "Orientering är att hitta sin väg i obekant mark."

Det är den senare definitionen som utgör grunden för sporten orientering.