Bli medlem

Här registrerar du dig som medlem i Södertälje-Nykvarn Orientering och kan göra en direktinbetalning av medlemsavgiften.

Medlemsavgift 

Alla medlemmar oavsett ålder, intresse och aktivitetsnivå betalar samma medlemsavgift, nämligen 200 kr för år 2024. Medlemskapet är individuellt.

Aktivitetsavgift

För de medlemmar som är aktiva så gäller dessa avgifter förutom medlemsavgiften:

Vuxen 500:-

Ungdom t.o.m. 20 år 200:-

För att registrera dig som aktiv :

Skicka ett mail till medlemsadmin@sno.nu och meddela att du vill vara "Aktiv medlem" så skickar vi en faktura på aktivitetsavgiften.

Som aktiv medlem :

  • Kan du delta på klubbens stora utbud av aktiviteter
  • Kan du tävla för klubben såväl individuellt som på stafetter
  • Är du genom klubben försäkrad om du råkar ut för något vid träning och tävling
  • Ungdomar under 21 år får startavgiften vid tävlingar betald av klubben (gäller dock ej vid deltagande på sommartävlingar)

Om du via ditt jobb har friskvårdsbidrag har du rätt till bidrag för aktivitetsavgiften.

Deltagare/Medlem

Deltagarens personnummer med 12 siffror i formatet ÅÅÅÅMMDDNNNN.
Kön *

KontaktuppgifterFör fakturaaviseringar, bokningsbekräftelser etc.
Bekräfta er e-postadress

Ange er adress.
Används om adressen är lång eller vid C/O adress.

Övrigt

Medlems- och användarvillkor

Medlems- och användarvillkor

Här hittar du ett utdrag av medlems och deltagarvillkoren för Södertälje-Nykvarn Orientering

Medlemskap och deltagande

För att kunna bli medlem eller på annat sätt ta del i vår förenings verksamhet behöver man ett konto i vårt verksamhetssystem. Kontot är individuellt.

Vi har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet och därmed förknippade aktiviteter som träning, tävling, utbildning mm för alla aktiva, ledare och intresserade. För alla som vill ta del av vår verksamhet innebär det att ställa sig bakom och leva upp till vår värdegrund och policys.

Behandling av personuppgifter

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet som medlemmarna önskar och krav inom idrottsrörelsen behandlas personuppgifter nödvändiga för olika ändamål kopplade till verksamheten på ett säkert sätt i enlighet med vår Integritetspolicy och GDPR.

Vi behandlar personuppgifter för att bland annat kunna;
Hantera medlemskap, ta emot anmälningar till och administrera aktiviteter, kontakta medlemmar och målsmän, debitera och bokföra avgifter och annan försäljning, ansöka om bidrag mm.

Man kan själv finna, uppdatera och göra utdrag av sina personuppgifter genom inloggning på medlemskontot. Vi gallrar personuppgifter löpande som ej är nödvändiga för rättslig förpliktelse eller allmänt intresse. Det innebär t.ex. att oanvända användarkonton raderas efter 12 månader och övrig information tas bort med automatik efter 7 år om de varit kopplade till myndighetsutövning (t.ex. LOK-stöd) eller redovisningslagen (fakturor och betalningar).

Du måste acceptera våra medlems -och användarvillkor för att kunna skapa ett konto.