Om SNO

SNO i korthet / Adress och bankgiro / Verksamheten / Klubbdräkten / Utveckling / Värdegrund / Sörmlands OF och Sveriges OF / Historik / 

SNO i korthet

Södertälje-Nykvarn orientering – eller SNO – är en av de större orienteringsklubbarna i Sverige. Över 200 löpare har varit tävlingsaktiva de senaste åren. Förutom en stark elitgrupp och en stor och duktig ungdomsgrupp har klubben också en stor breddgrupp. Vi har också cirka 50-60 ungdomar i åldern 6-16 år på något sätt i ungdomsverksamheten. 

Klubben har under 2000-talet haft stora framgångar i de stora stafetterna – framförallt 10-mila och 25-manna, många starka individuella insatser på SM, EM och VM men även stora framgångar på ungdomssidan t.ex. i Ungdomsstafetten på 10-mila.

Vi har arbetat hårt med att få en stark organisation på såväl ungdoms-, elit- som breddsidan. Och tack vare engagerade medlemmar har vi lyckats. Det gör att vi inte bara har ett brett och varierat träningsutbud utan också organiserade ungdomsläger och träningsläger för vuxna samt tävlingsresor.

SNO:s vision:

Engagerade orienterare som tränar och tävlar på elit- motions- och ungdomsnivå

  • har fysiskt krävande och tekniskt utvecklande träningstillfällen
  • har en stark klubbkänsla och en varm klubbgemenskap
  • har väl genomförda och ändamålsenliga tävlingsarrangemang som bidrar till finansieringen av verksamheten

Centralt för verksamheten är klubbstugan vid Tveta friluftsgård strax utanför Södertälje.

Klubben är helt inriktad på orientering även om många medlemmar även åker skidor, åker mountainbike och springer terränglöpning. Det går att tävla för SNO även inom längdskidor och mountainbike.

Södertälje har ca 100 000 invånare. På alla sidor om staden finns kartor och reser man ett par mil från staden finns ett stort utbud av kartor över mycket varierande terräng. Nykvarn är en egen kommun med kommuncentrum en dryg mil väster om Södertälje.

Är du i Södertälje en kortare eller längre tid är du välkommen att träna med oss. 

Tränar du mycket med oss eller vill tävla för oss, så ska du förstås bli medlem.


Adress, bankgiro och swish

Föreningens adress är:
Södertälje-Nykvarn orientering
Tveta friluftsgård
Tvetaberg 39
151 66 Södertälje.

Bankgiro för all verksamhet: 812-2012

SWIFT: HANDSESS
IBAN: SE94 6000 0000 0003 9418 8128

Swish-nummer 1231730332 

Organisationsnummer 815600-0344


Verksamheten

Merparten av verksamheten presenteras här på hemsidan. I vänsterkolumnen finner du veckoprogrammet och en länk till månadsprogrammet. Programmet innehåller i huvudsak träningsaktiviteter samt de tävlingar vi bedömer är mest intressanta.

Träning

De flesta torsdagkvällar har vi klubbkväll med gemensam träning för hela klubben utgående från klubbstugan vid Tveta friluftsgård. Var och en tränar efter egen förmåga, men de flesta brukar välja att träna tillsammans med klubbkamrater. Träningen anpassas naturligtvis efter årstiden. Efter träningen serveras soppa och mackor i klubbstugans övervåning. Klubbmedlemmarna turas om att sköta serveringen enligt ett schema.

På tisdagskvällarna under vår- och höstsäsong har vi gemensam teknikträning. För att få variation i träningen tränar vi på olika ställen i Södertäljes närhet. Under vintern springer vi intervaller i Kusens backe på tisdagskvällarna.

Eliten har egna träningar de flesta av veckans övriga dagar. För resten av klubben ordnas ofta träning på helgerna.

Arrangemang

Varje år arrangerar klubben den nationella orienteringstävlingen Kringelträffen och ungdomsstafetten Melkers minne samt den populära cykeltävlingen Mountain Bike Adventure (MTB-A). De flesta år arrangerar klubben ytterligare orienteringstävlingar och/eller tävlingar för mountainbike. 

SNO genomför aktiviteter för Södertäljes skolungdomar under sport- och sommarlov. Vi arrangerar även nybörjarundervisning för ungdomar och vuxna.

Tveta friluftsgård

SNO äger en fastighet vid Tveta. Där finns Klubbstugan, Bäckstugan och Sjöstugan samt ett antal förråd.

Kommunen äger den mark där spåren är dragna. SNO gör ett stort arbete med underhåll av spåren under den snöfria delen av året. När det är snö drar SNO upp skidspår i spårsystemet och om möjligt även på Måsnarens is. När det är möjligt plogar SNO en skridskoslinga på Måsnarens is. 

På vinterhelgerna driver SNO servering i klubbstugan och då är allmänheten välkommen dit.


Klubbdräkten

Klubbdräkten är mörkblå med vita och gula inslag.

SNOs tävlingsdräkt SNOs representationsdräkt

Utveckling

En målsättning är att klubben ska fortsätta att utvecklas som en klubb för alla, en livlig ungdomsverksamhet, en elitverksamhet på toppnivå och en breddverksamhet som förenar och skapar trivsel.

För att kunna bedriva orientering och ordna orienteringstävlingar behövs uppdaterade kartor. Klubben har en rullande långtidsplan för arrangemang och uppdatering av kartor. 

Orientering är en sport som blir roligare och publikvänligare med ett starkt teknikstöd. Klubben håller sig väl framme på teknikfronten. För att kunna sköta arrangemang, uppdatering av kartor och teknikstöd på ett bra sätt utbildar klubben nya funktionärer.


Värdegrund och policies

SNO tillhör Svenska orienteringsförbundet och delar dess värdegrund och policies, t.ex. vad gäller jämställdhet och antidoping.  Liksom Svenska orienteringsförbundet står SNO också bakom Riksidrottsförbundets policies.


Sörmlands orienteringsförbund och Svenska orienteringsförbundet

SNO tillhör Sörmlands orienteringsförbund som uppdrar ät tillhörande klubbar att ordna distriktsmästerskap och själva ordnar en del ungdomsaktiviteter såsom läger och tävlingar såsom Ledartröjan där det gäller att springa bra på ett antal utvalda tävlingar i Sörmland.

SNO tillhör också Svenska orienteringsförbundet som står för regelverk, landslag och mycket annat. Mycket nyttig information om orientering finns på deras hemsida.


Historik

Klubben bildades hösten 1998 och våren 1999 drogs verksamheten igång. Från början var det en tävlingsklubb för medlemar från IFK Södertälje, Södertälje IF och Oxvretens SK. SNO har ända sedan starten helt fokuserat på orientering medan de tre klubbarna IFK Södertälje, Södertälje IF och Oxvretens SK även haft andra idrotter på sitt program.

Skälen till att bilda en tävlingsklubb var flera. I en större verksamhet skulle vi lättare kunna behålla ungdomarna även som juniorer och seniorer. Ungdomarna skulle ha lättare att hitta ett kompisgäng i en större verksamhet. Elitverksamheten skulle bli mer slagkraftig. Och det skulle bli lättare att få ihop stafettlag i alla åldrar. 

Från och med år 2011 är SNO fullt ut en självständig förening.


10-milalaget 2022 kom på 5:e plats

Tiomilalaget 2022