Hjärtstartare

Innanför ytterdörren på klubbstugan finns en hjärtstartare. Inifrån sett sitter den precis till vänster om ytterdörren. Tveka inte att använda den vid behov.

Källa för nedanstående text: Hjärt-lungfondens hemsida

Så fungerar en hjärtstartare

En hjärtstartare är en liten EKG-apparat som läser hjärtrytmen och kan ge en strömstöt för att starta om hjärtat vid ett plötsligt hjärtstopp.

Hjärtstartaren består av själva apparaten, ett par elektroder – plattor som klistras på bröstkorgen – och oftast en knapp för att ge strömstöt och eventuellt en ytterligare knapp. Om hjärtstartaren hittar ett kammarflimmer, elektriskt kaos, ges instruktion om defibrillering, det vill säga en elektrisk stöt. Du kan aldrig ge en stöt om inte hjärtstartaren analyserat att det behövs.

Att använda en hjärtstartare

En hjärtstartare används när en person är medvetslös och inte andas. Påbörja alltid hjärt-lungräddning och larma 112 innan hjärtstartaren är på plats och kan användas.

Så använder du en hjärtstartare

  1. Starta hjärtstartaren så snart den finns tillgänglig.
  2. Fäst elektroderna på bröstkorgen, när båda är på plats analyserar hjärtartaren hjärtrytmen.
  3. Hjärtstartaren kan ge två rekommendationer: defibrillering eller hjärt-lungräddning.
  4. Strömstöt kan ges om hjärtstartaren hittar ett kammarflimmer under analysen
  5. Gör hjärt-lungräddning om kammarflimmer inte hittas. Fortsätt hjärt-lungräddning så länge personen inte andas normalt.

Efter att defibrillering med hjärtstartare har givits görs hjärt-lungräddning i två minuter, varpå hjärtstartaren analyserar hjärtrytmen på nytt och vid behov ger instruktion om ny strömstöt, som följs av hjärt-lungräddning i två minuter. Detta återupprepas tills personen visar tydliga livstecken eller tills hjälp anländer. Det är viktigt att fortsätta så länge personen inte visar livstecken.

Källa för nedanstående text: Hjärt-Lungfondens skrift om plötsligt hjärtstopp

Hjärtstopp symtom

Vid ett plötsligt hjärtstopp faller oftast den drabbade ihop utan förvarning. Då är det viktigt att andra personer snabbt ingriper och kontrollerar vad som hänt och tillkallar hjälp om personen inte är kontaktbar eller andas (ring 112).

Om hjärtstopp symtom

Symtomen för att någon har drabbats av ett hjärtstopp är:

  • Personen är inte är kontaktbar (dvs. medvetslös, svarar inte på tilltal, reagerar inte vid försök att väcka till liv)
  • Har ingen eller oregelbunden andning (suckande, rosslande, snarkande eller liknande).
  • Personen kan även ha kramper som kan påminna om epilepsi.

Hjärtstopp symtom är ofta av samma typ av symtom som vid akut hjärtinfarkt; tryck eller smärta över bröstet i varierande grad (kan variera från lätt till väldigt högt tryck). Andra hjärtstopp symtom kan vara mer diffusa, t. ex illamående, buksmärta, strålande smärta i armar och nacke eller andnöd. 

En del av de som har överlevt ett plötsligt hjärtstopp har haft symtom en tid innan de drabbats av hjärtstopp, då i form av just tryck över bröstet eller andnöd men också yrsel, svimning eller trötthet under en tid innan hjärtstoppet inträffar.

Vad är ett plötsligt hjärtstopp?

Ett plötsligt hjärtstopp orsakas ofta av en hjärtinfarkt eller ett känt eller okänt hjärtfel. Det som händer då är att hjärtats förmåga att pumpa runt blod omedelbart slutar fungera pga. ett kammarflimmer (ventrikelflimmer – se förklaring nedan). 

Då hjärnan är beroende av att hjärtat tillför syresatt blod så måste hjärtrytmen återställas så snabbt som möjligt – helst inom ett par minuter, om den drabbade ska kunna överleva. 

Hjärtstopp - Organen drabbas av syrebrist 

När hjärtat inte längre kan pumpa runt blodet i kroppen, drabbas organen av syrebrist vilket leder till att man blir medvetslös. Hjärnan är det organ som är särskilt utsatt eftersom det är det organ i kroppen som är känsligast för syrebrist och skador på hjärnan uppstår redan efter några minuter.

Ventrikelflimmer

Det som gör att hjärtat kan pumpa runt blodet i kroppen är hjärtats egna nervsystem. Genom synkroniserade elektriska impulser styr nervsystemet hjärtats sammandragande rörelser vilket gör att kammaren pumpar syrerikt blod till kroppens alla organ.

När ett plötsligt hjärtstopp inträffar är det oftast ett elektriskt kaos som har drabbat nervsystemet (ventrikelflimmer). Det innebär att de normalt synkroniserade impulserna skickas nu helt osynkroniserat och istället för att pumpa, börjar hjärtats kamrar att flimra och blodcirkulationen upphör.

Hjärtstopp kan drabba alla

Hälften av de som drabbas av plötsligt hjärtstopp är helt friska, aktiva människor som inte haft några tidigare symtom. Majoriteten är medelålders eller äldre, men även unga och fysiskt aktiva, vältränade elitidrottare kan drabbas.