Kommunikationsplan

Så här använder vi hemsida, Facebook, e-post etc.

I SNO har hemsidan en central roll. Här på hemsidan ska alla medlemmar (och ickemedlemmar) kunna hitta information om kommande träningar, arrangemang etc, hur man gör för att bli medlem etc.  Om du söker efter information, finns den på hemsidan. 

SNO:s medlemmar kommunicerar via de interna kanalerna: chatten på hemsidan, mejllistor och till en viss del i Facebookgruppen SNO intern. Mejllistornas och Facebookgruppens primära syften är att understödja hemsidan, genom att kommunicera ut information som finns på hemsidan. Det är inte ett måste att vara med i Facebookgruppen. Kommunikation på de interna kanalerna görs som privatperson, det vill säga det är personen som skriver inlägget som står bakom det. Således är alla medlemmar välkomna att skriva i princip vad de vill (naturligtvis med hänsyn till lagar och regler för hyfs och etikett på nätet) på dessa kanaler. 

SNO har även externa kanaler, Facebooksidan Södertälje Nykvarn orientering - SNO och Instagramkontot sodertaljenykvarnof. Här lägger vi upp inlägg som beskriver klubben ur ungdoms-, bredd- och elitperspektiv. På dessa kanaler läggs ingen klubbintern information ut. Kommunikation på de externa kanalerna görs som förening, det vill säga: det är hela föreningen som står bakom ett inlägg som läggs upp på dessa kanaler. Därmed måste en filtrering ske. Föreningen har ett antal personer som hanterar dessa externa kanaler och som har rättighet att göra inlägg. Övriga medlemmar uppmuntras  till att skicka in bilder och förslag på inlägg till dessa personer. Kontaktuppgifter till dessa personer finns på medlemssidorna, klicka här