Organisation

Styrelse 2024

Vald på årsmötet i mars 2024

Johan Johander, ordförande
Per Bernersson, kassör
Lars Bygdén, arrangemang och kartor
Lars Eriksson, ungdom
Håkan Kleijn, elit
Monica Mild, sekreterare
Henrik Skoglund, Tveta friluftsgård, vice ordförande
Anne-Marie Wigle, bredd

 

 


Johan Johander, ordf

Per Bernersson

Per Bernersson

Lars Bygdén

 

Lars Eriksson

Håkan K
Håkan Kleijn

Monica M
Monica Mild

Henrik S

Henrik Skoglund

Anne-Marie Wigle

Kommittéer  

Ungdom

Lars Eriksson, sammankallande
Ungdomskommitténs organisation

Elit

Elitkommitténs organisation

Bredd 

Anne-Marie Wigle, breddträningar samt alla breddarrangemang som KM, novemberkåsan, tävlingsvärdar, tvetavärdar etc 

Träning

Jo Stevensen, sammankallande

Tveta friluftsgård

Henrik Skoglund, sammankallande
Weine Johansson, kommunkontakter
Hasse Johansson, fastigheter
Anette Koskinen, kansli, ekonomi, uthyrning
Göran Larsson, förråd, utrustning, maskiner
Monica Lindqvist-Möller, servering
Greger Wedin, motionsspår

Arrangemang och kartor

Mats Heldt, sammankallande
Lars Bygdén, arrangemang
Johan Ek Larsson, kartor
Olle Smitt, kartansvar
Sven Undeland

Revisorer

Gunnar Eriksson
Lars Andersson

Valberedning

Ammi Sjöblom
Annika Bygdén
Mats Johansson