Teknikträning Turingeskolans parkering

  • tisdag 11 juni 2024
  • 17:45

Fokus på långsträckor på Jukolainspirerad karta inkl grå berghällar som det är i Finland. Finns 4 banor, 2, svarta, en gul och en orange